Zvolte cenu:

Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení:

Všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím e-shopu www.zidlenka.cz  vymezují obchodní vztahy mezi firmou:

Alois Jalůvka, Husova 607/26, Kopřivnice 742 21 IČ: 03000257, jako dodavatelem na straně jedné a zákazníkem na straně druhé, kdy jejich předmětem je dodávka zboží a služeb dle výběru na e-shopu: www.zidlenka.cz 

2. Objednaní zboží a služeb:

 Objednávka zboží a služeb prostřednictvím e-shopu se stává platná po vyplnění
všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři.
Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva vzniká závazným potvrzením objednávky prodávajícím a to telefonem nebo e-mailem. Po ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného zboží, vás bude kontaktovat prodávající. Po potvrzení objednávky prodávajícím začíná běžet dodací lhůta.

3. Storno objednávky:

Kupující na e-shopu má právo stornovat objednávku kdykoliv v jejím průběhu, vyjímku tvoří pouze zboží objednané na zakázku zákazníka, např. u kancelářských židlí možnost výběru potahových látek apod... U tohoto zboží bude vyžadována záloha na objednávku. Objednávku nelze stornovat pokud je již ve stavu: odesláno, tj. zboží je již na cestě k zákazníkovi a vznikly tak již náklady na přepravu. Toto ustanovení je s ohledem na případné stejné spekulativní objednávky jednoho zákazníka u více e-shopů. Po převzetí objednávky je dále možné postupovat dle bodu č. 7 obchodních podmínek (vrácení zboží)

Kupující má povinnost storno objednávky oznámit písemně a to buď Českou poštou nebo na e-mail prodejce: obchod@zidlenka.cz a to bez prodlení. 

Prodávající má právo stornovat objednávku z důvodů, že požadované zboží se již nevyrábí, nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena či dodací podmínky. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato převedena zpět na účet nejpozději do 10 pracovních dnů.

 

4. Dodací podmínky:

Dodávky objednaného zboží budou dle dostupnosti produktů a provozních možností realizovány v co nejkratším termínu. Jestliže objednané zboží není skladem, je uvedena orientační dodací lhůta, zpravidla se pohybuje v rozmezí 2-8.týdnů v závislosti na druhu zboží. Termín dodání bude upřesněn po zaslání objednávky. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Součásti dodávky není vynáška zboží do domu kupujícího. Doprava je zajištěna po celé České republice přepravní službou , kterou si můžete poté zvolit sami. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme podle způsobu dodání. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník. Cena za dopravu se vám zobrazí po vložení zboží do nákupního košíku. Cena za dopravu se propočítává automaticky dle hmotnosti zboží. Rozvoz zásilek je prováděn v pracovních dnech PO-PA od 8 do 17 hod., osobní odběr je zdarma.

 

5. Ceny a platby:

Platba se uskuteční při převzetí zboží v místě dodání, při osobním odběru hotově na prodejně nebo na dobírku při převzetí zásilky nebo je možné ji realizovat předem bankovním převodem na účet prodávajícího na základě vystavené faktury, která vám bude zaslána na e-mail. Kupní cena bude považována za uhrazenou po připsání celé kupní ceny za zboží. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kujícím slouží zároveň jako daňový doklad, dodací a záruční list.

6. Záruka a reklamace:

Záruku na prodávané zboží prodávající poskytne dle obecně závazných právních předpisů. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným a nešetrným zacházením, opotřebením výrobku používáním, mechanickým poškozením, živelnými pohromami a použitím výrobku v rozporu s jeho účelem. Záruční lhůta je 24.měsíců od zakoupení zboží. Na některé zboží je poskytována prodloužená záruka, která je vždy uvedena u zboží v e-shopu v jeho popise, v záručním listě, popř.přímo na zboží. Pokud není u zboží záruční list přibalen, slouží jako záruční list prodejní doklad, na kterém je vždy záruka vyznačena. Místem uplatnění reklamace je provozovna prodávajícího. Reklamaci musí zákazník uplatnit vždy písemnou formoua to buď Českou poštou nebo e-mailem... reklamace@zidlenka.cz Telefonická, nebo ústně podaná reklamace není pro prodávajícího právně závazná. Pro rychlé vyřízení reklamace doporučujeme vadu nebo poškození zboží, pokud je zřetelné, vyfotit a zaslat e-mailem jako přílohu k reklamaci. Při převzetí zásilky, si vždy řádně překontrolujte stav dodávky, neporušenost obalů a případně i zboží. Pokud bude zboží poškozeno, zapište to do přepravního listu nebo zásilku nepřebírejte, poté nás ihned kontaktujte. Standartní reklamační lhůta je 30 dnů. Reklamace zboží je řešena jeho výměnou nebo opravou nebo vrácením peněz a odstoupením od smlouvy, dle typu zboží, povahy vady a na základě dohody se zákazníkem.

7. Vrácení zboží:

V souladu se zákonem č.367/2000 Sb., máte jako spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, pokud jste však nepodnikatelský subjekt, týká se pouze nákupu na e-shopu.
Pokud se rozhodnete pro odstoupení od smlouvy v této zákonné lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:
Kontaktujte nás s žádosti o odstoupení od smlouvy s
uvedením čísla faktury – daňového dokladu (variabilní symbol) a datumu prodeje.
Zboží nesmí být poškozené a opotřebené musí být vráceno kompletní včetně příslušenství, obalu, záručního listu, návodu atd. Musí být vždy řádně zabaleno, aby nedošlo k jeho poškození dopravou a označeno jako křehké. Následně sjednáme s přepravcem jeho zpětné stažení k nám na sklad a budeme Vás kontaktovat ohledně termínu svozu. Při splnění všech výše uvedených podmínek Vám budou peníze za zboží vráceny zpět nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží a to převodem na Váš účet. Dopravu při vrácení zboží hradí kupující.

Zboží vyrobené na zakázku nelze vrátit. Zakázkovou výrobou se rozumí zboží vyrobené dle modulu vzorníku potahových látek, moření, lamina, vyrobené v atypických rozměrech nebo jinak upravené mimo standartní nabídku.

 

8. Vlivem:

Vlivem technického zpracování jako např.osvětlení monitoru, stáří, osvětlení v místnosti, skenováním potahů atd... se mohou odstíny potahových látek, dezény dřeva a lamina lišit od fyzických vzorků. Prodávající si vyhrazuje právo rozdílu v odstínu potahu a vzorku dřeva, lamina a dalších součástí výrobku v závislosti na výrobních změnách výrobce, které nejsme schopni ovlivnit. Taktéž si vyhrazuje právo případných změn v závislosti na změně výrobního programu či změně dodavatele části a součásti konečného výrobku, nebo komponentu.

9. Ochrana osobních dat:

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informací, vámi poskytnuté informace budou použity pouze k vyřízení Vaší objednávky. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí se zpracování osobních údajů. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou. Prodávající si vyhrazuje právo využít získané osobní údaje pro další nabídku zboží a služeb kupujícímu. Kupující má právo písemně vyjádřit nesouhlas s evidencí svých osobních údajů. V takovém případě prodávající tyto údaje odstraní ze své databáze v nezbytně nutném rozsahu. Prodávající získané osobní údaje nepředá žádné třetí osobě, která nemá bezprostřední vztah k vyřízení objednávky.

E-shop je registrován ve veřejném registru úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

10. Konečná ustanovení:

Tyto obchodní podmínky jsou platné v plném rozsahu a znění , které je uvedenona internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.
Právní vztahy obou smluvních stran vzniklé na základě uzavřené objednávky se
v případě fyzické osoby řídí ustanoveními občanského zákoníku, v případě právnické
osoby zákoníkem obchodním. Prodejce si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek, které budou vždy oznámeny prostřednictvím internetových stránek v sekci novinky a změny. Dále upozorňujeme na možnost změny technických údajů o zboží na internetu, nejčastěji v případě jejich změny ze strany dodavatele.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.6.2014

Upraveno dne 20.5.2014


Administrace webu © COPYRIGHT 2009 | kancelářské židle, jídelní židle. PageRank ukazatel